메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

BMKAM

BM tarafından kurulmuş kutsal bir alan olan BMKAM’nin dünyada benzeri bulunmamaktadır.

Tarihçe

Dünyada türünün tek örneği olan BM Kore Anıtsal Mezarlığı'na, birçok BM üyesi ülkeden dünya barış ve özgürlüğü için canlarını feda etmiş kahraman askerler defnedilmiştir.


Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, Kore Savaşı sırasında BM Güçleri tarafından yapılan hizmetleri ve fedakarlıkları onurlandırmak amacıyla, Ağustos 1955'de BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nın bulunduğu araziyi BM'ye bağışlamıştır. BM Genel Kurulu, bu teklifi kabul etmiş ve BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nın ihdası için 977 no'lu kararı almıştır. Anılan karar, Aralık 1955'te yürürlüğe girmiştir.

Kore Ulusal Meclisi Hükümet'e bu arazinin "kutsal" addedilmesini tavsiye etmiştir.

BM Kore Anıtsal Mezarlığı, 1974 yılındaki ilgasına kadar UNCURK tarafından yönetilmiştir. 1974'ten bu yana 11 üyeli BM Kore Anıtsal Mezarlığı Komisyonu, anılan Mezarlığın yönetimini üstlenmiştir.

BM Kore Anıtsal Mezarlığı’nın kısa tarihçesi

  • 19 Ocak 1951 Kore Savaşı sırasında hayatını kaybeden BM birlikleri için "BM Komutanlığı mezarlığı" kurulması
  • 17 Kasım 1955 Kore Ulusal Meclisi, kutsal addedilecek bir "BM anıtsal mezarlığı" kurulması amacıyla, sözkonusu arazinin BM tarafından alınmasını teklif etmiştir.
  • 15 Aralık 1955 BM Genel Kurulu, BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nın ihdası için gerekli Kararı kabul etmiştir.
  • 6 Kasım 1959 Kore Cumhuriyeti ile BM, "BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nın İhdası ve Muhafazası için Anlaşma"yı imzalamışlardır.
  • 16 Şubat 1974 UNCURK, BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nın yönetimini 11 üyeli Komisyon'a devretmiştir.
  • 24 Ekim 2007 BMKAM, devlet tarafından belirlenen Kültürel Miras olarak kaydedildi (No.359).

BMKAM’nin Korece Adının Değiştirilmesi

30 Mart 2001 tarihinde, 재한유엔기념묘지 (jae.hahn.UN.ki.nyum.myo.ji) olan orijinal Korece adı, Mezarlığı Kore halkına daha yakınlaştırmak amacıyla 재한유엔기념공원 (jae.hahn.UN.ki.nyum.gong.won) olarak değiştirildi.

Çiçek sunma

헌화중

당신의 소중한 마음을 전달중입니다.