메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

BMKAM

BM tarafından kurulmuş kutsal bir alan olan BMKAM’nin dünyada benzeri bulunmamaktadır.

Defin Koşulları

Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'na defin koşulları 1959 “Güney Kore ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nın Kuruluşu ve İdaresi hakkındaki Anlaşma” (bundan sonra “Anlaşma” olarak anılacaktır) ve “Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı Uluslararası Yönetim Komitesi” (bundan sonra “Komite” olarak anılacaktır) kararı uyarınca aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Aşağıdaki koşullara göre Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'na defnedilmek isteyenlerin Kore’de bulunan Türk Büyükelçiliğine başvurmaları rica olunur.

Anlaşma uyarınca defin koşulları

  • Kore’deki BM Kuvvetleri Komutanlığı altında görev yaparken hayatını kaybetmiş kişi
  • BM veya Kore’de bulunan BM kuruluşunda görev yaparken hayatını kaybetmiş kişi

Komite kararı uyarınca defin koşulları

  • Kore Savaşı sırasında şehit olup Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nda yatan şehidin eşi eşinin yanına defnedilebilmektedir.
  • Kore Savaşına katılan Kore Savaşı gazileri (Savaştan sonra vefat eden gazi) Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'na defnedilebilmektedir.
  • Şu an Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nda yatan Kore Savaşı gazisinin (Savaştan sonra vefat eden gazi) eşi eşinin yanına defnedilebilmektedir.
  • Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'na defnedilmiş kişinin kardeşi Kore Savaşı gazisi ise kardeşler yanyana defnedilebilmektedir.

Çiçek sunma

헌화중

당신의 소중한 마음을 전달중입니다.