메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

BMKAM

BM tarafından kurulmuş kutsal bir alan olan BMKAM’nin dünyada benzeri bulunmamaktadır.

BM’nin Önemi

Diplomatik Bakış Açısı, Eğitim Bakış Açısı, Turizm Bakış Açısı

Dünyanın tek BM mezarlığı olan BM Kore Anıtsal Mezarlığı, paha biçilmez hayatlarını Kore Savaşı sırasında barış ve özgürlüğün savunulması için feda eden BM askerlerinin kutsal mekanıdır. Tüm Koreliler, Mezarlığın sebatla muhafazasını, şehitlerin fedakarlıklarına karşı bir takdir ifadesi olarak görmektedir. Bu fedakarlıklar, bugün tesis edilmiş olan güçlü ve sağlam dış ilişkiler için bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Bu takdirin mücessem temsilcisi olan çok sayıda gönüllü, BM Kore Anıtsal Mezarlığı'na onurla hizmetlerini sürdürmektedir.

Eğitim Bakış Açısı

Yukarıda belirtilen diplomatik bakış açısına ek olarak, BM Kore Anıtsal Mezarlığı, bir eğitim merkezi olmayı da arzulamaktadır. Kore Savaşı'na tanıklık edenlerin birçoğu hayatını kaybetmiş veya yakında aramızdan ayrılacaklardır. Bu çerçevede, savaşın trajedilerini ve barışın önemini öğreten mümtaz bir mevki olan BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nın gün geçtikçe önemi daha da artmaktadır.

Turizm Bakış Açısı

BM Kore Anıtsal Mezarlığı, şehit düşen kahraman askerlere tazim ve saygı gösterilen bir mekan olarak önemli bir seyahat güzergahı konumuna da gelmiştir. Koreliler, ziyaretçilerin tazim ve saygılarını sunabileceği ve Kore Savaşı'nın gerçekleri hakkında bilgi edinebileceği, Kore'nin Busan şehrinde kain BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nın kutsallığına yürekten inanmaktadır.

Çiçek sunma

헌화중

당신의 소중한 마음을 전달중입니다.